Tidrapportering

Tidrapportering är ofta en väldigt ineffektiv och arbetskrävande process med många felkällor. Om vi tar en byggfirma som exempel så är det inte ovanligt att medarbetarna fyller i sina tidrapporter på papper. Därefter skall platschefen attestera tidrapporten innan den skickas vidare till löneavdelningen, där en lönehandläggare registrerar tidrapporten i lönesystemet. Denna form av tidrapportering medför stora problem och många felaktiga tidrapporter. Exempelvis kan den anställdes namn saknas eller så har denne glömt att uppge ordernummer. Om ett sådant fel inte upptäcks förrän lönehandläggaren skall registrera tidrapporten måste lönehandläggaren kontakta platschefen för att få korrekta uppgifter.

Ett optimalt system för tidrapportering bör givetvis innebära att medarbetarna redan från början rapporterar elektroniskt. Med ett sådant system behöver man inte göra samma arbete flera gånger samt har möjlighet att lägga upp systemet på så sätt att det inte är möjligt att glömma att rapportera väsentlig information eller formalia. Det finns flera tekniska lösningar som ger ett effektivt system för tidrapportering.